ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 89
กผบ1418/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
จ67/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
จส168/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:00
จส194/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:00
จส293/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส336/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส337/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส338/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส339/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส340/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส341/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส344/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส349/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส350/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส351/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส352/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:00
บค146/2558
นัดพร้อม
เวลา 09:00
ป22/2561
ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
เวลา 09:00
ป23/2561
ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
เวลา 09:00
ผบ1249/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ1464/2558
ไต่สวน
เวลา 09:00
ผบ1896/2561
นัดคำให้การ/สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ2015/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ2864/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ2910/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ2952/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ2957/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ3049/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ผบ3109/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13:30
ผบ3157/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
พ1145/2558
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
พ1177/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:30
พ1536/2560
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ1627/2561
นัดชี้/สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ1699/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ1733/2561
ชี้/สืบพยานโจทก์/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13:30
พ1965/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1969/2558
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ2004/2561
นัดพิจารณา / ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ2090/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
พ2110/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2140/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2141/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2142/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2143/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ2144/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ2145/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2146/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2198/2561
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ254/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ675/2560
นัดฟังคำวินิจฉัยศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
พ692/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:30
พ736/2558
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ830/2557
ไต่สวน/นัดพร้อม
เวลา 09:00
พ831/2557
นัดพร้อม/นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ย554/2543
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ย555/2543
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ1136/2561
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ160/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 01:00
อ1871/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 01:00
อ1872/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 01:00
อ2322/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ2550/2561
ไต่สวนและฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13:30
อ2581/2561
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ2760/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 01:00
อ2773/2559
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ2808/2560
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ2840/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ3225/2561
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ3684/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ4041/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 09:00
อ4141/2561
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ4168/2557
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ4277/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ4545/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ4556/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ4757/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ4796/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ4874/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 01:00
อ4966/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ4976/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ4977/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ4978/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ5112/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ5444/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ5586/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ5630/2560
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ782/2561
นัดสอบถาม
เวลา 09:00
อ789/2561
นัดสอบถาม
เวลา 09:00