ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

  <p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำริบบิ้นสีดำ แจกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยมีนางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมแจกริบบิ้นในวันดังกล่าว ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ