ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

29

  <p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยและป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 โดยนายสุรพร ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้วิธีป้องกันและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอันตรายจากแผ่นดินไหวและวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ