ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 149
จส178/2560
นัดให้คำปรึกษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 9.00 น.
จส225/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 1
จส226/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 1
จส483/2560
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 9.3
ด661/2541
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3
ด903/2549
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1125/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ1170/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ1289/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1299/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1302/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ1303/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1312/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1313/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1314/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1377/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1378/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ1379/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1405/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1406/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1407/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1408/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1437/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1438/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1587/2560
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ1629/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1667/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1668/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1669/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1671/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1672/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1673/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1674/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1678/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1679/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1680/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1681/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1682/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1683/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1684/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1685/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1686/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1697/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.3
ผบ1701/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ1702/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1703/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1704/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1705/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1706/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1707/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1708/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1709/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1710/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1715/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1719/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1720/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1721/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1747/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1748/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1749/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1750/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1751/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1752/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1770/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1771/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1772/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1773/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ1814/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1815/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1818/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ1821/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ240/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ241/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ244/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ259/2555
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ2654/2560
นัดพร้อม (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ588/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
ผบ681/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ1016/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
พ1040/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ1086/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1101/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ1102/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1103/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 13.30 น.
พ1105/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1106/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ1115/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ1116/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1117/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1118/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1119/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1120/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1131/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ1134/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1135/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1136/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
พ1154/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ1174/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1190/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ1191/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ1192/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 13.30 น.
พ1201/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 22 เวลา 9.00 น.
พ1202/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ1206/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ1214/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ1249/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ1251/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ1256/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ1257/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ13/2018

เวลา 9:
พ1975/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
เวลา 13.30 น.
พ2006/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ2030/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ2191/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 9.00 น.
พ2200/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 22 เวลา 9.00 น.
พ520/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ521/2561
นัดชี้/สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ694/2560
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ991/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ศอ142/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
ศอ146/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
เวลา 9.00 น.
อ1037/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ1205/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ1221/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
อ1586/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ1688/2560
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ1715/2560
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ1736/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ1794/2561
นัดไต่สวนและฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 1
อ1860/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ1891/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 1
อ1907/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 1
อ2007/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 1
อ2219/2561
นัดฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ2383/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 1
อ2694/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ2735/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ2751/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ2762/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ2766/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ2767/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ2884/2560
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ396/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ4132/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.3
อ431/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ4627/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ484/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ5189/2560
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ607/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.