ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุรพร ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร (100วัน)อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ