ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

78

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมมาตร ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงส่งเนื่องในโอกาส นายสุรพร ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง และคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ รวม 19 ท่าน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ