ศาลจังหวัดเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 138
จส1/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส148/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:00
จส201/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 01:00
จส214/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:00
จส253/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส278/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส279/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
จส280/2561
นัดให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ คลินิกจิตสังคมฯ เวลา 09:30
ด1288/2550
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 09:00
ถ11/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ1821/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
ผบ1895/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ผบ1896/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ผบ1907/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ1925/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2031/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2034/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2035/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2036/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2039/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2040/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2041/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2046/2561
นัดพร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ผบ2609/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2610/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2611/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2612/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2613/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2682/2557
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ2750/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 22 เวลา 13:30
ผบ2798/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2799/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2800/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2808/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2814/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2815/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2816/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2898/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2900/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2901/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2902/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2903/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2904/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2908/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2910/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2911/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2912/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ2929/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2934/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ2954/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ6/2553
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ812/2558
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
เวลา 09:30
พ1433/2561
นัดชี้/สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
พ1434/2561
นัดชี้/สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
พ1566/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1577/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1601/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1606/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1616/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1618/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1621/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1625/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1626/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1628/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1631/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1633/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1634/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1637/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1639/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1642/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1647/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1648/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ1649/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1650/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1651/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1652/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1653/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ1661/2560
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ1682/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1687/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1693/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1697/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ1702/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1706/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1707/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1715/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1716/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1724/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ1727/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ1758/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ1759/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ2000/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13:30
พ207/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:30
พ2186/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:30
พ386/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ767/2559
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:30
อ1111/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:30
อ1189/2561
สืบเสาะ / ตัดสิน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
อ1600/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 22 เวลา 09:30
อ1849/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ192/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 09:30
อ2052/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ2205/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
อ2279/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
อ2663/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ2664/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ2669/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ3077/2559
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 21 เวลา 09:00
อ3226/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ3227/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ3356/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ3702/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ3788/2561
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ4141/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4142/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4147/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4153/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4169/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4174/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4195/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
อ4203/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ4208/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
อ4211/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ4213/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4217/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4232/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4233/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4235/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ4239/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:30
อ4266/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4279/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4289/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4303/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ466/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:30
อ560/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 09:30
อ616/2561
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 09:30
อ909/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ936/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ ห้องพิจารณาคดีที่ 22 เวลา 09:30