ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดเชียงใหม่และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 180 หน่วย ประจำปี พ.ศ.2560

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดเชียงใหม่และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 180 หน่วย ประจำปี พ.ศ.2560


เอกสารแนบ