ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดเชียงใหม่และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 180 หน่วย ประจำปี พ.ศ.2560

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดเชียงใหม่และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 180 หน่วย ประจำปี พ.ศ.2560


เอกสารแนบ