ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารในการปฏิบัติงานบัคังคดีนายประกัน จำนวน 5 อั้ตรา

ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารในการปฏิบัติงานบัคังคดีนายประกัน จำนวน 5 อั้ตรา


เอกสารแนบ