ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารในการปฏิบัติงานบัคังคดีนายประกัน จำนวน 5 อั้ตรา

ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารในการปฏิบัติงานบัคังคดีนายประกัน จำนวน 5 อั้ตรา


เอกสารแนบ