ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในอากาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัตตามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในอากาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัตตามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560