ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายเฉลิมธันว์ สุขะปุณณพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทาน

นายเฉลิมธันว์ สุขะปุณณพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทาน