ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านทางอินเตอร์เน็ทอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านทางอินเตอร์เน็ทอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ