ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุก 550 กิโลกรัม และลิฟต์ส่งเอกสารขนาดบรรทุก 100 กิโลกรัม พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุก 550 กิโลกรัม และลิฟต์ส่งเอกสารขนาดบรรทุก 100 กิโลกรัม พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง


เอกสารแนบ