ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุก 550 กิโลกรัม และลิฟต์ส่งเอกสารขนาดบรรทุก 100 กิโลกรัม พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
เอกสารแนบ