ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
เอกสารแนบ