ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

นายนิรันดร์ เนติไชยพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรันดร์ เนติไชยพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดเชียงใหม่