ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและอาคารที่พักข้าราชการฯ 144 หน่วย ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ