ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูก และขยายต้นรวงผึ้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูก และขยายต้นรวงผึ้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ