ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานคลินิกจิตสังคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานคลินิกจิตสังคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่