ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่วนิดา สวัสดี

นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่วนิดา สวัสดี