ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่