ศาลจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการฯ เข้าต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5